MILINN

การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่แค่ว่าคุณอ่านหนังสือ สอบผ่าน หรือเรียนให้จบ แต่ทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นกระบวนการแห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น - जिद्दू कृष्णमूर्ति
Back to top button